Du er her: 

HVEM RINGER KLOKKERNE FOR klik her for mere information

Hvem ringer klokkerne for? Måske har du lagt mærke til, at alle kirkeklokker ringer kl. 17.00? Det gør de efter opfordring fra landets 10 biskopper. Der ringes fra ca. 2350 kirker. Og med klokkeringningen fulgte en opfordring til os alle om at tænke på og bede for de syge og alle dem, der plejer og passer dem. ”I denne særlige tid, hvor alle kirker er lukkede, og vi ikke kan holde gudstjenester om søndagen, gør vi opmærksom på, at klokkernes ringning hver dag fortæller os om kirkens budskab”, siger Henrik Wigh-Poulsen, biskop over Århus stift, og fortsætter: ”For selvom det ikke er sært, at vi måske har mest travlt med at tænke på os selv og være bekymrede for vores nærmeste, så er det netop nu, at vi skal tænke på Gud og vores medmenneske og på alt det gode, der trods alt kommer til os hver eneste dag”.   Forleden sendte biskop Marianne Christiansen denne hilsen ud: ”Mange af os beder måske Fadervor oftere i denne tid, end vi plejer. Eller beder i det hele taget – for dem, man ikke kan nå og dem, man bekymrer sig for, og i det hele taget for, at alle må komme godt igennem pandemiens malstrøm. Vi beder, når vi erkender, at tingene er ude af vores hænder og at vi ikke selv kan kontrollere, hvad der skal ske. Sådan er det jo i virkeligheden altid. Der kan altid ske noget uforudset og for det meste gør der det også. Men vi er i den grad vant til at lægge planer og have målsætninger og målopfyldelse, og kalendere, der siger, hvad der skal ske langt ud i fremtiden, at det er stor omvæltning ikke at vide, om aftaler, der er lagt i kalenderen i de næste mange måneder, bliver til noget. Og at vi har mistet indflydelse og handlemuligheder også over for vores nærmeste. Lige nu virker kontrollen ikke. Vi ved bogstavelig talt ikke , hvordan verden ser ud i morgen, eller hvor slemt det bliver, før det bliver bedre. I bønnen kan vi nå hinanden og Gud. I bønnen kan vi nævne de mennesker og skæbner, vi tænker på, og nævne dem, vi har mistet og savner. I bønnen kan vi komme i nærheden af de tanker, vi ikke tør sige højt, måske ikke engang tænke for os selv. Når bønnen taler til det ”du”, som er Gud, uanset, - hvordan vi så ellers forestiller os Gud - , så kan vi nemmere nævne tankerne og give slip på dem, lægge dem over til Gud. ”Take the burden to the Lord, and leave it there”, hedder en gammel gospel-sang: ”Læg dine byrder over til Herren, og lad dem ligge dér. Læg det fra dig, som du ikke kan gøre noget ved, og bed Gud hjælpe”. Opfordringen til fælles aftenringning gælder så længe coronavirus hærger, og indtil den normale hverdag er tilbage i Danmark.   Lyt i dag til klokkerne. De ringer både morgen og aften og nu altså kl. 17.00. Hvem ringer klokkerne for? De ringer også for dig.
Del dette: