Du er her: 

Danmarks åndelige centrum – hvor er det?

Tirsdag den 24. april kl. 16.00 åbner udstillingen ”Præstegårdens 500 år som central kulturinstitution?” i Vollsmose Kirke, Vollsmose Allé 8, 5240 Odense SØ.

Udstillingen, der på Fyn kun vises i Vollsmose Kirke, formidler via fotos og plancher præstegårdens 500-årige historie som central kulturinstitution i Danmark.

Sogne- og udviklingspræst i Vollsmose Kirke, Povl Götke er glad for, at det er lykkedes at få udstillingen til Vollsmose. Han fortæller, at den –  ud over at give et historisk indblik i, hvor vigtig en rolle kirken har spillet som kulturinstitution i Danmark – også åbner for en anden aktuel diskussion: Hvor i Danmark finder vi nutidens åndelige centrum?

”Indtil for nylig var præstegården et åndeligt kraftcenter i lokalområdet. Sidenhen kom folkebiblioteket til og overtog mange af de funktioner, som præstegården tidligere havde. I dag leverer bibliotekerne ikke længere blot litteratur til dedikerede læsere, men bred borgerservice til alle. Samtidig er præstegården blevet privatiseret, og de kirkelige kulturelle aktiviteter er henlagt til sognegårdene.

Danmarks Radio, som gennem de sidste tre årtier har løftet en opgave som nationalt, åndeligt centrum i kraft af sine public service-forpligtelser, bliver i de kommende fem år rundbarberet. Samfundet som sådan bliver langt mere sammensat etnisk, kulturelt og religiøst. Kort sagt: lige nu er vi i en forandringsproces på alle områder. Hvad skal nu og i fremtiden fungere som Danmarks åndelige centrum? Hvilken rolle har biblioteket? Hvilken rolle har kirken? Den diskussion vil vi gerne være med til at åbne med denne udstilling om præstegårdens historiske rolle i det danske samfund,siger han.

Det er Eberhard Harbsmeier, professor emeritus og tidligere rektor på Præstehøjskolen i Løgumkloster, der har ”oversat” udstillingen, som oprindelig er tysk og udarbejdet af Deutsche Museum i Berlin, til dansk. Han vil til åbningen holde et kort oplæg om præstegårdens rolle i et historisk perspektiv.

”Det er en udstilling, der viser, hvordan præstegården er gået fra alene at udgøre præstens løn videre til at agere forbillede for det protestantiske liv og til senere at repræsentere et åndeligt centrum i samfundet. I dag har meget ændret sig, og præstegården ses sjældent som et privilegium længere. Det skyldes blandt andet ændrede familiemønstre. Mit eneste forsvar for præstegården i dag er dens symbolske betydning – at præsten er solidarisk og bor blandt de mennesker, han eller hun er præst for,” siger Eberhard Harbsmeier.

Ved udstillingens åbning vil ud over Povl Götke og Eberhard Harbsmeier også afdelingsleder på Vollsmose Bibliotek, Dynke Knøchel Jeppesen holde et oplæg. Hun vil tale om det moderne biblioteks rolle i en tid, hvor mange af samfundets traditionelt kulturbærende institutioner er under pres.

Alle interesserede er velkomne til åbningen af udstillingen, hvor Vollsmose kirkes menighedsråd vil være vært ved en lille forfriskning.

Udstillingen kan ses fra den 24. april og frem til 25. maj i kirkens åbningstid eller efter aftale.

Ved behov for yderligere oplysninger, kontakt sogne- og udviklingspræst i Vollsmose Kirke, Povl Götke på telefon: 29 79 81 79 eller mail: pog@km.dk

Del dette: