Menighedsråd

Vollsmose sogn menighedsråd har 8 valgte medlemmer. I tillæg til de valgte medlemmer, er også sognepræsterne medlemmer af menighedsrådet. Menighedsrådet bliver valgt for en periode på to år. 

 

Inge Reenberg

Formand og kontaktperson

Tlf. 25 80 34 00

 

Bente Bau Christensen

Næstformand

Tlf. 24 46 54 04

 

Preben Salling

Kasserer og kirkeværge

Tlf. 40 38 70 83

 

Lilly Hangaard

 

 

 

Joan Pedersen

 

 

 

Jane Busch

 

 

 

Elly Sørensen

 

 

 

Inge Rasmussen