Menighedsråd

Vollsmose sogn menighedsråd har 7 valgte medlemmer. I tillæg til de valgte medlemmer, er også sognepræsterne medlemmer af menighedsrådet. Menighedsrådet bliver valgt for en periode på to år. 

 

Inge Reenberg

Formand

Tlf. 25 80 34 00

E-mail: i.reenberg2@gmail.com

 

Bente Bau Christensen

Næstformand og kontaktperson

Tlf. 24 46 54 04

 

Niels Aage Grænse

Kirkeværge

Tlf. 27 50 26 16

 

Christina Jo Larsen

Kasserer

Tlf. 26 27 36 12

 

Joan Pedersen

Medlem 

 

Kaja Vigtoft

Medlem 

 

Inge Rasmussen

Medlem