Liturgi for gudstjenester i Vollsmose kirke

Præludium

Velkomst og indgangsbøn

"Herre, vi er kommet her

For at møde din kærlighed og sandhed.

Send os din Helligånd,

Og gør os åbne for,

Hvad du vil sige til os.

Lad ordet slå rod i vore hjerter,

Så du lever i os,

Og vi bliver ét i dig

Og tjener dig i alle ting."

Alle: "Amen."

1. salme

Hilsen Præst:Nåde være med jer, og fred fra Gud vor Far, og Herren Jesus Kristus!”

Kollekt Bøn knyttet til helligdagen

Første læsning Vi står op   

2. salme

Evangelielæsning Vi står op   

Trosbekendelse Synges

3. salme

Prædiken

Kirkebøn

Meddelelser

Apostolsk Velsignelse Vi står op   

Præst: ”Lad os rejse os og med apostlen tilønske hinanden: Vor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle.”

Alle: "Amen."

4. salme

Nadver

Lovprisning

Alle: "Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den Almægtige. Himlen og jorden er fuld af din herlighed. Hosianna i det højeste!"

Præst: "Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn."

Alle: "Hosianna i det højeste! O du Guds Lam! med korsets skam, du bar al verdens synder, dermed al fred begynder; af kærlighed giv os din fred!"

Nadverbøn

Fadervor

Indstiftelsesordene Vi står op

Nadvermåltid

Salme 192, vers 7.

Takkebøn

Velsignelse

5. salme

Udgangsbøn

"Herre, vi takker dig,

Fordi vi går herfra med din fred,

Frie i din nåde

Og bundet i kærlighed

Til dig og vor næste.

Bliv hos os med din velsignelse,

Og giv os styrke til at leve

Efter din vilje."

Postludium