Gudstjenester

I løbet af et år, holdes der mange gudstjenester i kirken - hver søndag og hver helligdag. Gudstjenesterne følger sin egen kalender som vi kalder kirkeåret. Kirkeåret starter med første søndag i advent. Derfra løber kirkeåret sin gang med jul og nytår, faste, påske, Kristi himmelfart og pinse. Efter pinse begynder den lange periode som kaldes trinitatistiden, som varer frem til kirkeåret afsluttes og adventstiden markerer begyndelsen på endnu et nyt kirkeår.

Til hver søndag og helligdag hører der bestemte tekster i Bibelen. Teksterne læses under gudstjenesten, og skaber en ramme omkring både prædikenen og valget af hvilke salmer vi synger. Du kan læse teksten for den kommende gudstjeneste hos Bibelselskabet.

Enhver ordinær gudstjeneste følger en bestemt fast plan og rækkefølge for hvad der skal ske, også kaldt liturgi. Liturgien som bruges ved gudstjenester i Vollsmose kirke kan du se her.

Kirkekaffe

Efter gudstjenesten tilbydes der en kop kaffe i cafeen. Kirkekaffen skaber en social ramme omkring gudstjenesten, og er en anledning for at hilse på andre kirkegængere, præst, organist og korsangere.

Kirkebil

Har du lyst til at deltage i kirkens gudstjenester og andre arrangementer og er dårligt gående, har du mulighed til at bestille kirkebil ved at ringe til kirkens kontor telefon 66 10 32 78. Husk at ringe i god tid. Bemærk at man skal bo i sognet for at kunne blive hentet i kirkebil.